אלבנק אלערבי סניפים

851 שכם ככר המלך חוסיין שכם
852 רמאללה, אל-מנארה ככר מנארה, בנין בקרי רמאללה
853 בית לחם בית נזאל,רח' מנג'ר בית לחם
854 ג'נין רחוב אבו באקר ג'נין
855 טול-כרם רחוב שכם טול כרם
856 קלקיליה רח' עבדלרחים אל סבע קלקיליה
857 רמאללה-העיר בנין אלחרג'ה רמאללה
858 חברון – אלסלאם רחוב אלסלאם חברון
861 אל-ראם דרך רמאללה אל-ראם
862 אל-עיזריה הרחוב הראשי אל-עזריה
879 יריחו רח' ארמון הישאם יריחו