ביטוח לאומי אילת

כתובת: רח' מדיין מספר 12בניין הוכמן מיקוד 88000

מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 – ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00