ביטוח לאומי אשדוד

כתובת: רחוב הבנים מספר 14, מיקוד 77100

מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 – ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00

פקס מרכזי: 08-8686603