ביטוח לאומי אשקלון

כתובת: רחוב הנשיא מספר 101 מיקוד 78328

מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 – ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00

פקס מרכזי: 08-6710681

כתיבת תגובה