ביטוח לאומי באר שבע

כתובת למשלוח מכתבים: רחוב וולפסון 6, ת.ד. 674 מיקוד 84105 באר שבע

כתובת: בניין פריזמה ברחוב שזר 31 א'

מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 – ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00

פקס מרכזי: 08-6238819

כתיבת תגובה