ביטוח לאומי חולון

כתובת:   רח' פנחס לבון מספר 26 מיקוד 58135

מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 – ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00

פקס מרכזי: 03-5022422