ביטוח לאומי טבריה

כתובת: רח' זכי אלחדיף מספר 1

מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 – ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00

פקס מרכזי:04-6726628