ביטוח לאומי כפר סבא

פניות בכתב יש לשלוח לרחוב וייצמן 39, כפר סבא, מיקוד 44271

כתובת: דרך השרון 12 מרכז שרונה, מיקוד 44351

מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 –

ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00

פקס מרכזי: 09-7401688

כתיבת תגובה