ביטוח לאומי נהריה

כתובת: רח' וייצמן 62 מיקוד 22100

מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 – ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00

פקס מרכזי: 04-9528103

כתיבת תגובה