ביטוח לאומי רחובות

כתובת: רח' רמז מספר 64 מיקוד 76449

מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 –

ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00

פקס מרכזי: 08-9450737

כתיבת תגובה