ביטוח לאומי תל אביב

כתובת: רחוב יצחק שדה מספר 17 מיקוד 61201

מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 –

ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00

כתיבת תגובה