בית המשפט המחוזי חיפה

בית המשפט המחוזי חיפה
רחוב פלי"ם 12, חיפה מיקוד 33095
מספרי טלפון:
מרכז מידע ארצי 077-2703333
מרכזיה: 04-8698000

מספרי פקס:
אזרחי 04-8698701
ערעורים (אזרחי) 04-8698673
מנהלי 04-8698650
פלילי 04-8698644

קבלת קהל
בימים א'-ה': 8:30-13:30
בפגרה: 9:00-12:00
קבלת קהל ימי ו' וערב חג: קבלת קהל במקרים דחופים בלבד
מרכז מידע ארצי: 8:00-16:00

מזכיר ראשי: ישראל חן
טלפון בעבודה: 04-8698633
נייד 050-6256011 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה

לבירורים בתיקי בתי המשפט – נא לפנות למרכז המידע הטלפוני 077-2703333
לתלונות ניתן לפנות לאגף לביקורת פנים בכתובת דוא"ל . אין להגיש כתבי בי-דין, מסמכים או בקשות באמצעות כתובת דוא"ל
סגן מזכיר ראשי: דדון שמעון
טלפון בעבודה: 04-8698626
נייד 050-6255164 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה