בית המשפט ראשון לציון

בית המשפט ראשון לציון:
ישראל גלילי 5,
ראשון לציון.מיקוד 75426
077-2703333

בימי א'-ה' 8:30-13:30
בימי ו' וערב חג אין קבלת קהל

מספרי פקס:
אזרחי ותביעות קטנות 03-9425604
משפחה 03-9425605
פלילי 03-9425607

 

מזכיר ראשי בן ציון בושרי
טלפון בבית המשפט 03-9425500
נייד 050-6256660 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
מספר פקס לפניות הציבור 153-3-9452660