בית משפט המחוזי ירושלים

בית משפט המחוזי ירושלים
רחוב צלח א-דין 40, ירושלים, 95908

מספרי טלפון
מרכז מידע ארצי 077-2703333

מספרי פקס
מדור אזרחי, פלילי, הגבלים עסקיים 02-6292521
02-6292522

קבלת קהל
בימי א'-ה' 8:30-13:30
טלפונית בימי א'-ה'
(מרכז מידע ארצי) 8:00-16:00
בימי ו' וערב חג
(למקרים דחופים) 8:30-12:00
לתצהירים 8:30-13:30
בפגרה 9:00-12:00

מזכירה ראשית סימה סבן
טלפון בבית המשפט 02-6291453
נייד 050-6255823 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה