בית משפט השלום אשדוד

בית משפט השלום אשדוד
רח' מורדי הגיטאות, רובע ב' אשדוד מיקוד 77370.

מספרי טלפון
מרכזיה 08-8514015
מרכז מידע ארצי 077-2703333

מספרי פקס
אזרחי 08-8514027
תעבורה 08-8514018
פלילי 08-8525711
גזברות 08-8514018
תביעות קטנות 08-8514018
ענייני משפחה 08-8514044

קבלת קהל
קבלת קהל א'-ה'-אזרחי,פלילי,ענייני משפחה 8:30-13:30
קבלת קהל א'-ה' – עניינים מקומיים,תעבורה,תביעות קטנות 15:30-20:30
קבלת קהל טלפונית א'-ה'
(מרכז מידע ארצי) 077-2703333 8:00-16:00
קבלת קהל ימי ו' וערב חג אין קבלת קהל למעט מקרים דחופים (במסגרת תורנות משתנה,אשדוד,אשקלון קריית גת)
קבלת קהל בפגרה 9:00-12:00

מזכיר ראשי כרמית חנינא
טל' מזכיר ראשי בעבודה 08-8514004
נייד 050-6255199 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה