בית משפט השלום אשקלון

בית משפט השלום אשקלון
שדרות בן גוריון 3, אשקלון מיקוד 78281

מספרי טלפון:
מרכזיה 08-6747333
מרכז מידע ארצי 077-2703333

מספרי פקס:
מזכירות ראשית 08-6747318
מדור אזרחי ותביעות קטנות 08-6747318
מדור פלילי 08-6747307
מדור תעבורה 08-6747358
מדור נוער 08-6747385

קבלת קהל:
בימי א'-ה' 8:30-13:30
בימי ו' וערב חג
8:30-12:00 לסעדים דחופים בלבד – במסגרת סבב תורנות בתימשפט במרחב לכיש (אשקלון, אשדוד, קרית גת)
בפגרה 9:00-12:00

מזכירה ראשית שושנה נזריאן
טלפון בבית המשפט 08-6747324
נייד 050-6256899 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה