בית משפט השלום דימונה

בית משפט השלום דימונה
כיכר דנמרק, דימונה מיקוד 86000

מספרי טלפון:
מרכז מידע ארצי 077-2703333
טלפון (מרכזיה): 08-6543222

מספר פקס: 08-6543220

קבלת קהל:
קבלת קהל א'-ה': 8:30-13:30
קבלת קהל טלפונית א'-ה':
(במרכז מידע) 8:00-16:00
קבלת קהל ימי ו' וערב חג: בערבי חג 9:00-12:00, אין קבלת קהל בימי ו'
קבלת קהל בפגרה: 9:00-12:00

מזכירה ראשית: לוי קלרה
טלפון בעבודה: 08-6543200
נייד: 050-6255076 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה

לבירורים בתיקי בתי המשפט – נא לפנות למרכז המידע הטלפוני 077-2703333
לתלונות ניתן לפנות לאגף לביקורת פנים בכתובת דוא"ל . אין להגיש כתבי בי-דין, מסמכים או בקשות באמצעות כתובת דוא"ל
סגנית מזכירה ראשית: אבגי עדנה
טלפון בעבודה: 08-6543203
נייד: 050-6255670 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה