בית משפט השלום הרצליה

בית משפט השלום הרצליה
רחוב בן גוריון 31 הרצליה מיקוד 46785
בית משפט עירוני הרצליה
מספר טלפון:
מרכז מידע טלפוני 077-2703333
מרכזיה 09-9620444
מספרי פקס:
אזרחי 09-9620434
09-9620435

קבלת קהל:
בימי א'-ה' 8:30-13:30
בימי ו' וערב חג אין קבלת קהל
בפגרה 9:00-12:00
מרכז מידע 8:00-16:00

מזכירה ראשית אביבה דוד
טלפון בבית המשפט 09-9620407
נייד 050-6255234 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה