בית משפט השלום (משפחה) תל אביב

בית משפט השלום (משפחה) תל אביב
דרך בן-גוריון 38, רמת גן מיקוד 52573

מספרי טלפון:
מרכז מידע טלפוני 077-2703333

מספרי פקס:
03-6100887
03-6100857
03-6137460

קבלת קהל:
בימי א'-ה' 8:30-13:30
בימי ו' וערב חג אין קבלת קהל
לתצהירים 8:30-13:30
בפגרה 9:00-12:00
מרכז מידע 8:00-16:00

מזכירה ראשי חנה כהן
טלפון בבית המשפט 03-6100831
נייד 050-6255032 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה

סגנית מזכירה ראשי עופרה קוממי
טלפון בבית המשפט 03-6100862
נייד 050-6255114 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה