בית משפט השלום נתניה

בית משפט השלום נתניה
רחוב הרצל 57, נתניה מיקוד 42390

מספרי טלפון
מרכזיה 09-8605605
מרכז מידע ארצי 077-2703333
פקס
אזרחי ותביעות קטנות 09-8605667
פלילי 09-8623451

קבלת קהל
קבלת קהל א'-ה' 8:30-13:30
קבלת קהל טלפונית א'-ה' (מרכז מידע ארצי) 8:00-16:00
קבלת קהל ימי ו' וערב חג אין קבלת קהל
קבלת קהל בפגרה 9:00-12:00

מזכירה ראשית מיכל ביטון-דדון
טל' בבית המשפט: 09-8605659
נייד: 050-6255029 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
מספר פקס לפניות הציבור: 153-9-8605725