בית משפט השלום קצרין

בית משפט השלום קצרין
רחוב שיאון 1, קצרין 12900

מספרי טלפון:
מרכזיה 04-6961696
מרכז מידע 077-2703333

פקס: 04-6962996

קבלת קהל
בימים א'-ה': 8:30-12:30
טלפונית א'-ה': 8:30-12:30
בימי ו' וערבי חג: אין קבלת קהל
בפגרה: 9:00-12:00

מזכיר ראשי: אלי מלכה
טל' מזכיר ראשי בעבודה: 04-6961696
טל' נייד מזכיר ראשי: 050-6255094 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה