בנק אלקהירה-עמאן סניפים

801 סניף ראשי ככר המלך חוסיין שכם
802 רמאללה-אל כוליה רח' אלכוליה אלאהליה רמאללה
803 חברון אל-שלאלה א-שלאלה חברון
804 ג'נין רח' חיפה ג'נין
805 אל-אירסאל רח' אלאירסאל רמאללה
806 טול-כרם בית לשכת המסחר טול כרם
807 בית לחם רח' חברון ירושלים בית לחם
808 קלקיליה רח' עבדלרחים אל סבע קלקיליה
809 יריחו עין אל סולטן יריחו
810 המלך פייסל רח' המלך פייסל שכם
811 ואדי אלתופח ואדי אלתופח חברון
820 בית לחם רחוב ירושלים חברון בית לחם
821 עין שרה עין שרה חברון