בנק אל תיג'ארי אלפלסטיני סניפים

481 סניף ראשי אלקודס רח' אל אוודה, בנין טאנוס רמאללה
483 אל-ראם בנין אסחק ע'ושה אל-ראם
484 שכם לשכת המסחר, בנין אלחיאט שכם
485 אל עזריה רחוב אבו דיס אל-עזריה
486 אל מסיון-אל בירה אל נהדה אל-בירה