בנק לאומי אורנית

בנק לאמי שלוחת אורנית

מספר סניף: 466

כתובת: מרכז מסחרי אורנית

מיקוד:44813

טלפון: 03-9071553

פקס: 03-9087846

מספר סניף : 742