בנק לאומי בית שמש

בנק לאומי רמת בית שמש

מספר סניף: 674

כתובת: נחל זהר 3

מיקוד: 99096

טלפון: 02-9903333

פקס: 02-9903355

בנק לאומי המרכז המסחרי בית שמש

מספר סניף: 916

כתובת: המרכז המסחרי

מיקוד: 99024

טלפון: 02-9901311

פקס: 02-9901355