בנק לאומי יבנה

מספר סניף: 736

כתובת: האגוז

מיקוד: 81510

טלפון:08-9429311

פקס:08-9429319