בנק לאומי כוכב יאיר


מספר סניף: 683

כתובת: מרכז מסחרי

מיקוד: 44864

טלפון: 09-7630911

פקס: 09-7630929

בנק לאומי מרכז עסקים ספיר

מספר סניף : 698

כתובת: מרכז מסחרי ספיר 0 צומת כוכב יאיר צור יגאל

טלפון: 076-8890698

פקס: 076-8894698