בנק לאומי להבים


מספר סניף: 012

כתובת: שד' רמון  1

מיקוד: 85338

טלפון: 08-6512919

פקס: 08-6512996

סניף אם: 921