בנק לאומי ערד

מספר סניף: 758

כתובת: חן 4 המרכז המסחרי

מיקוד: 89026

טלפון: 08-9554333

פקס: 08-9554355