בנק לאומי קצרין

מספר סניף: 732

כתובת: מרכז מסחרי

מיקוד: 12900

טלפון: 04-6859333

פקס: 04-6859355