בנק לאומי קרית ביאליק

בנק לאומי סביניה

מספר סניף: 719

כתובת: קרן היסוד 64

מיקוד: 27053

טלפון: 04-8808333

פקס:04-8808355

בנק לאומי שדרות ירושלים

מספר סניף:  874

כתובת: שדרות ירושלים 18

מיקוד: 27032

טלפון: 04-8783333

פקס: 04-8783355