בנק לאומי ראש העין

מספר סניף: 742

כתובת: המרץ 12  אזור התעשיה

מיקוד: 40817

טלפון: 03-9029311

פקס: 03-9029328