יובנק סניפים

101 תל אביב (סניף ראשי) שד' רוטשילד 38 66883 תל אביב
202 ירושלים קרן היסוד 32 91040 ירושלים
276 רמת השרון המעפילים 15 47215 רמת השרון
277 מלחה האייל 16 96955 ירושלים
278 ראשון לציון ילדי טהרן 5 75658 ראשון לציון
279 רחובות המדע 1 76703 רחובות
280 רעננה ירושלים 34 בית גמלא 43501 רעננה
286 ניירות ערך שדרות רוטשילד 38 66883 תל אביב
287 תל אביב (ראשי) שדרות רוטשילד 38 66883 תל אביב
288 ירושלים קרן היסוד 32 91040 ירושלים
289 חיפה הבנקים 3 33261 חיפה
290 הנהלה שדרות רוטשילד 38 66883 תל אביב
303 חיפה כיאט 5 31336 חיפה