כמה זה 200 גרם קמח בכוס

200 גרם קמח בכוס הם קצת יותר מכוס וחצי
1.6 כוס קמח הם 200 גרם