מע"מ באר שבע

משרדי מע"מ באר שבע, סניף מע"מ באר שבע:

שד' שז'ר 31 (בית אושירה), באר שבע 84894

08-6293333
08-6230115