סיטי בנק סניפים

001 ראשי הארבעה 21 בנין הפלטינום 64739 תל אביב
002 פנימי הארבעה 21 בנין הפלטינום 64739 תל אביב
004 סיטיבנק – רוטשילד 9 רוטשילד 9 66881 תל אביב
005 סיטיבנק – הארבעה 19 הארבעה 19 בניין התיכון 64739 תל אביב