סניף מס הכנסה בחדרה

סניף מס הכנסה בחדרה:

פקיד השומה: מר שמעון לרנר
כתובת: רח' הלל יפה ‎1, חדרה ‎38202
מספר טלפון מרכזיה: ‎04-6327888
טלפון מס הכנסה פקיד שומה: ‎04-6327918
פקס: ‎04-6326971