סניף מס הכנסה בנצרת

סניף מס הכנסה בנצרת :

פקיד השומה: מר משה ניסן
כתובת: רח' פאולוס השישי ‎701, נצרת ‎16100
מספר טלפון מרכזיה: ‎04-6458080
טלפון מס הכנסה פקיד שומה: ‎04-6458006
פקס: ‎04-6458010