סניף מס הכנסה בתל אביב

סניפי מס הכנסה בתל אביב :

פקיד השומה: מר דוד טובול
כתובת: דרך מנחם בגין 125,ת"א
מספר טלפון מרכזיה: 03-7633333
טלפון מס הכנסה פקיד שומה: 03-7633301
פקס: 03-7633305

 

פקיד השומה: מר יעקב סברנסקי
כתובת: רח' פרץ 3, תל-אביב 66853
מספר טלפון מרכזיה: 03-7634362
טלפון מס הכנסה פקיד שומה: 03-7634308
פקס: 03-6875485

פקיד השומה: מר אבנר עופרי
כתובת: דרך מנחם בגין 125 67012
מספר טלפון מרכזיה: 03-7633333
טלפון מס הכנסה פקיד שומה: 03-7633550
פקס: 03-7633553

פקיד השומה: מר יובל כהן
כתובת: דרך מנחם בגין 125 תל אביב 61070
מספר טלפון מרכזיה: 03-7633333
טלפון מס הכנסה פקיד שומה: 03-7633657
פקס: 03-7633658