איילון שירות לקוחות

שירות לקוחות ראשי
טלפון: *6677 / 03-7569617
כתובת דואר אלקטרוני לפניות
mail@ayalon-ins.co.il
כתובת: בית איילון, דרך אבא הלל סילבר 12 רמת גן, 52008
פקס: 03-7569599

 

מרכזיה
טלפון: 1700-72-72-27

צוות שרות גרירה
טלפון: 6677*

צוות שרות תשלומי תביעות רכב
טלפון: 6679*

צוות שרות בריאות
טלפון: 1-800-35-20-01

צוות שרות פנסיה
טלפון: 1700-72-07-07

צוות שרות ביטוח חיים
טלפון: 1700-72-72-77

צוות שרות איילון גמל
טלפון: 1700-70-06-49

צוות שרות אוטוdeal
טלפון: 1800-30-30-34

 

פניות הציבור של איילון ביטוח
טלפון:03-7569547
פקס:072-2469547
דוא"ל: mail@ayalon-ins.co.il
כתובת למשלוח דואר:
איילון חברה לביטוח בע"מ
מחלקת פניות הציבור
בית איילון ביטוח
דרך אבא הלל סילבר 12 רמת גן, 52008