בית המשפט השלום חיפה

בית המשפט השלום חיפה
רח' פלי"ם 12, חיפה מיקוד 33095

טלפון
מרכזיה 04-8698000
מרכז מידע ארצי 077-2703333

פקס
אזרחי ותביעות קטנות 04-8698294-6
פלילי 04-8698506
תעבורה 04-8698512
משפחה 04-8698312
נוער 04-8698150
ארכיב 04-8698097

קבלת קהל
קבלת קהל א'-ה' 8:30-13:30
קבלת קהל טלפונית א'-ה' (מרכז מידע ארצי) 8:00-16:00
קבלת קהל ימי ו' וערב חג אין קבלת קהל
קבלת קהל בפגרה 9:00-12:00

מזכיר ראשי ישראל חן
טל' בבית המשפט 04-8698333
נייד 050-6256011 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה