בית משפט השלום בירושלים

בית משפט השלום בירושלים
רח' חשין 6, ירושלים מיקוד 91156
(מדורים: אזרחי, פלילי, נוער, תביעות קטנות, ערעורי נכים, אפוסטילים)

מספרי טלפון:
מרכזיה 02-6706411
מרכז מידע ארצי 077-2703333
ועדת ערר נכים, משפחות שכולות ואישורים נוטריונים 02-6706446

מספרי פקס:
מזכירות ראשית 02-6706469
מדור אזרחי ושכירות 02-6254189
מדור פלילי 02-6243424
מדור נוער 02-6706572
מדור תביעות קטנות 02-6706405
ועדת ערר נכים, משפחות שכולות ואישורים נוטריונים 02-6706555

קבלת קהל:
בימי א'-ה' 8:30-13:30
בימי ו' וערב חג (לסעדים דחופים) 8:30-12:00
בפגרה 9:00-12:00
לתצהירים 8:30-13:30
חתימה על אישור אפוסטילים (ימים א'-ה'
רחוב חשין 6, מגרש הרוסים) 8:30-13:30
קבלת קהל טלפונית (מדור נוער) 8:30-15:00

מזכיר ראשי
טלפון בבית המשפט 02-6706421