בית משפט השלום בתל אביב

בית משפט השלום בתל אביב
רחוב ויצמן 1, תל אביב מיקוד 66532

אזרחי, נוער, תעבורה ותביעות קטנות
מספרי טלפון:
מרכזיה 03-6926211
מרכז מידע טלפוני ( למידע על מדור אזרחי) 077-2703333

מספרי פקס:
מדורים אזרחי, פלילי, תביעות קטנות ובית אסיה 03-6910699
03-6926552
03-6926375
03-6928688
03-6928326
03-6928327

קבלת קהל:
בימי א'-ה' 8:30-13:30
מדור אזרחי (ברח' שוקן ובית אסיה) 8:30-13:30 וגם 15:30-20:30
בימי ו' וערב חג (לסעדים דחופים ומעצרים) 8:30-12:00
לתצהירים בימי א'-ה' 8:30-13:30
חתימה על אישור אפוסטילים בימי ב', ג', ה' 8:30-13:30
בפגרה 9:00-12:00
מרכז מידע 8:00-16:00

מזכיר ראשי דוד סלומון
טלפון בבית המשפט 03-6969759
נייד 050-6256256 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה