בית משפט השלום חדרה

בית משפט השלום חדרה
רח' הלל יפה 7, חדרה. מיקוד 38203

מספרי טלפון:
מרכז מידע לקבלת מידע טלפוני 077-2703333

מספרי פקס:
מזכירות ראשית 04-6327590
מדור אזרחי 04-6327580
מדור פלילי + נוער 04-6327570/80
תעבורה 04-6327570
תביעות קטנות 04-6327580

קבלת קהל:
בימי א'-ה' 8:30-13:30
בימי ו' וערב חג (למקרים דחופים) 8:30-12:00
בפגרה 9:00-12:00
לתצהירים בימים א'-ה'
(בלשכת עורכי הדין, רח' הלל יפה 25 חדרה) 8:30-12:45
מרכז מידע ארצי 8:00-16:00

מזכיר ראשי נחום קלר
טלפון בבית המשפט 04-6327550
נייד 050-6256550 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה