בנק הפועלים תל אביב

בנק הפועלים אגף משכן תל אביב
מספר סניף: 60
כתבות:  הנגב 11 66186 תל אביב
טלפון: 03-7140777
פקס: 03-7140870

בנק הפועלים איילון עסקים תל אביב
מספר סניף: 63
כתבות: יגאל אלון 98 מגדל אלקטרה קומה 10 67891 תל אביב
טלפון: 03-7931800
פקס: 03-7931820

בנק הפועלים הסניף הראשי תל אביב
מספר סניף: 170
כתבות: הסניף הראשי רוטשילד 50 תל אביב
טלפון: 03-5676600
פקס: 03-5676504

בנק הפועלים מרכז מזומנים תל אביב
מספר סניף: 184
כתבות: שדרות רוטשילד 50 66883 תל אביב
טלפון: 03-5673600
פקס: 03-5674448

בנק הפועלים בית התעשיה תל אביב
מספר סניף: 208
כתבות: המרד 29 ת"ד 50001 68125 תל אביב
טלפון: 03-7963212
פקס: 03-7963209

בנק הפועלים אקספרס עזריאלי תל אביב
מספר סניף: 298
כתבות: מרכז עזריאלי דרך פ"ת 32 67011 תל אביב
טלפון: 03-6091841

בנק הפועלים מרכז העסקים תל אביב
מספר סניף: 450
כתבות: דרך מנחם בגין 52 "מגדל סונול", 67137 תל אביב
טלפון: 03-6371502
פקס: 03-6371550

בנק הפועלים רמת אביב תל אביב
מספר סניף: 474
כתבות: רודנסקי 5 רמת אביב החדשה 69660 תל אביב
טלפון: 03-6988888
פקס: 03-7419552

בנק' הפועלים הרימון תל אביב
מספר סניף: 500
כתבות: הרימון הרצל 14 66883 תל אביב
טלפון: 03-5141616
פקס: 03-5141600
בנק הפעולים העליה תל אביב
מספר סניף: 503
כתבות: העליה לוינסקי 69 66855 תל אביב
טלפון: 03-6362505
פקס: 03-6877461
בנק הפועלים נאות אפקה תל אביב
מספר סניף: 504
כתבות: נאות אפקה בני אפרים 248 69107 תל אביב
טלפון: 03-7659340
פקס: 03-6495823

בנק הפועלים הגליל תל אביב
מספר סניף: 507
כתבות: הגליל ריב"ל 7 67778 תל אביב
טלפון: 03-6360560
פקס: 03-5377982
בנק הפועלים הקריה תל אביב
מספר סניף: 508
כתבות: הקריה מנחם בגין 98 67013 תל אביב
טלפון: 03-5650301
פקס: 03-5619235
בנק הפועלים קופות גמל תל אביב
מספר סניף: 509
כתבות: קופות גמל הנגב 11 66186 תל אביב
טלפון: 03-7142777
פקס: 03-7144042
בנק הפועלים המאספים תל אביב
מספר סניף: 510
כתבות: המאספים אבן גבירול 2 64077 תל אביב
טלפון: 03-6928160
פקס: 03-6964805
בנק הפועלים הקסטל תל אביב
מספר סניף: 511
כתבות: קסטל אבן גבירול 161 62033 תל אביב
טלפון: 03-5422339
פקס: 03-5464768

בנק הפועלים דרום תל אביב
מספר סניף: 517
כתבות: הדרום הרצל 108 66554 תל אביב
טלפון: 03-5151830
פקס: 03-6825607
בנק הפעולים הבשור תל אביב
מספר סניף: 518
כתבות: הבשור שד' ירושלים 159 68202 תל אביב
טלפון: 03-5132219
פקס: 03-6817116

בנק הפעולים בלפור תל אביב
מספר סניף: 527
כתבות: בלפור אלנבי 65 65134 תל אביב
טלפון: 03-5264152
פקס: 03-5282618
מספר סניף: 529
כתבות: שורון בן יהודה 99 61033 תל אביב
טלפון: 03-5210351
פקס: 03-5228138

בנק הפעולים שאול המלך תל אביב
מספר סניף: 532
כתבות: שאול המלך דניאל פריש 3 64731 תל אביב
טלפון: 03-6935769
פקס: 03-6935775

בנק הפעולים הירקון תל אביב
מספר סניף: 535
כתבות: הירקון- המרכז הארצי לתושבי חוץ הירקון 104, ת"ד 3525 63432 תל אביב
טלפון: 03-5200606
פקס: 03-5200634

בנק הפועלים בית אסיה
מספר סניף: 567
כתבות: בית אסיה ויצמן 4 64239 תל אביב
טלפון: 03-6927170
פקס: 03-6961080
בנק הפעולים רמת אביב ג'
מספר סניף: 568
כתבות: רמת אביב ג' אחימאיר 33 69492 תל אביב
טלפון: 03-6462849
פקס: 03-6423177

בנק הפועלים ככר דיזינגוף תל אביב
מספר סניף: 571
כתבות:  ככר דיזנגוף 5 64396 תל אביב
טלפון: 03-5269243
פקס: 03-5253585

בנק הפועלים הדקל תל אביב
מספר סניף: 577
כתבות: הדקל גרינבוים 41 68109 תל אביב
טלפון: 03-5157349
פקס: 03-6835160

בנק הפעולים חברות בנות תל אביב
מספר סניף: 579
כתבות: חברות בנות הנגב 11 66186 תל אביב
טלפון: 03-7144616
פקס: 03-7145866
בנק הפועלים פקדונות מיוחדים
מספר סניף: 580
כתבות: פקדונות מיוחדים הנגב 11 66186 תל אביב
טלפון: 03-7144582
פקס: 03-7145866

בנק הפועלים הלוואות לעובדים
מספר סניף: 595
כתבות: הלוואות עובדים הנגב 11, ת"ד 36110 66186 תל אביב
טלפון: 03-7144770
פקס: 03-7144775

בנק הפועלים מרכז עסקים תל אביב
מספר סניף: 600
כתבות: מרכזי עסקים שד' רוטשילד 50 61000 תל אביב
טלפון: 03-5676600
פקס: 03-5676504

בנק הפועלים צפון תל אביב
מספר סניף: 602
כתבות: הצפון דיזנגוף 205 63115 תל אביב
טלפון: 03-5206233
פקס: 03-5239929
בנק הפועלים יד אליהו
מספר סניף: 603
כתבות: יד אליהו לה גוורדיה 58 ת"א 67312 תל אביב
טלפון: 03-6300433
פקס: 03-7303773
בנק הפעולים קרית השלום
ספר סניף: 604
כתבות: קרית שלום שד' ישראל גורי 34 66830 תל אביב
טלפון: 03-5122630
פקס: 03-6814625
בנק הפועלים יהודה המכבי תל אביב
מספר סניף: 605
כתבות: יהודה המכבי יהודה המכבי 15 61090 תל אביב
טלפון: 03-5424615
פקס: 03-5460716
בנק הפעולים רמת אביב
מספר סניף: 606
כתבות: רמת אביב ברודצקי 17 69051 תל אביב
טלפון: 03-6402245
פקס: 03-6423564
בנק הפועלים שכונת התקוה
מספר סניף: 607
כתבות: שכונת התקוה דרך ההגנה 63 67721 תל אביב
טלפון: 03-6360225
פקס: 03-6360242
בנק הפועלים ארלוזרוב תל אביב
מספר סניף: 608
כתבות:  ארלוזורוב 105 62098 תל אביב
טלפון: 03-6941444
פקס: 03-6962669
בנק הפועלים ככר יצחק רבין תל אביב
מספר סניף: 609
כתבות: ככר יצחק רבין אבן גבירול 71 64162 תל אביב
טלפון: 03-7252256
פקס: 03-7252208
בנק הפועלים הדר יוסף תל אביב
מספר סניף: 610
כתבות: הדר יוסף פנחס רוזן 28 69512 תל אביב
טלפון: 03-6452155
פקס: 03-6498318
בנק הפועלים יפו
מספר סניף: 611
כתבות: יפו שד' ירושלים 16 61080 תל אביב
טלפון: 03-5155558
פקס: 03-6836274

בנק הפועלים נחלת יצק תל אביב
מספר סניף: 641
כתבות: נחלת יצחק נחלת יצחק 8 38101 תל אביב
טלפון: 03-6925060
פקס: 03-6919005

בנק הפועלים השלום תל אביב
מספר סניף: 662
כתבות: לוינסקי 108 66990 תל אביב
טלפון: 03-6369336 03-5376433

בנק הפועלים נמל תל אביב
מספר סניף: 674
כתבות: בן יהודה 217 61010 תל אביב
טלפון: 03-5421216
פקס:03-6052197

בנק הפועלים דיזינגוף תל אביב
מספר סניף: 681
כתבות:  דיזנגוף 64 64332 תל אביב
טלפון: 03-5269355
פקס:03-6200948

בנק הפועלים בן יהודה תל אביב
מספר סניף: 689
כתבות: בן יהודה 19 63804 תל אביב
טלפון: 03-5119457
פקס:03-5108452

בנק הפועלים ככר המדינה תל אביב
מספר סניף: 753
כתבות:  ה' באייר 52 64162 תל אביב
טלפון: 03-5436625
פקס:03-6059240

בנק הפועלים פנקס תל אביב
מספר סניף:754
כתבות: פנקס 32 61020 תל אביב
טלפון: 03-5421324
פקס:03-5463378

בנק הפועלים עתידים עסקים תל אביב
מספר סניף: 765
כתבות: דבורה הנביאה -ק. עתידים, 4, ת"ד 58167 61581 תל אביב
טלפון: 03-7679828
פקס:03-6483268

בנק הפועלים לינקולן תל אביב
מספר סניף: 772
כתבות:  דרך מנחם בגין 37 67137 תל אביב
טלפון: 03-6232636
פקס:03-5610291

בנק הפעולים בבלי תל אביב
מספר סניף: 776
כתבות: בבלי 12 62331 תל אביב
טלפון: 03-5427247
פקס:03-5443126

בנק הפעולים  נוה חן תל אביב
מספר סניף: 777
כתבות: סנפיר 10 61442 תל אביב
טלפון: 03-6304319
פקס:03-7304755

בנק הפעולים אינשטיין תל אביב
מספר סניף: 778
כתבות: בארט 6 69104 תל אביב
טלפון: 03-6462640
פקס:03-6425270

בנק הפועלים יצחק שדה תל אביב
מספר סניף: 780
כתבות: יצחק שדה 45 67066 תל אביב
טלפון: 03-6231729
פקס:03-5716117

בנק הפועלים מונטיפיורי תל אביב
מספר סניף: 781
כתבות:  מונטיפיורי 39 65201 תל אביב
טלפון: 03-5645769
פקס:03-6294576

בנק הפועלים למד תל אביב
מספר סניף: 788
כתבות: אפטר 9 69362 תל אביב
טלפון: 03-6905217
פקס:03-6992125

בנק הפועלים מרכז תפעולי ארצי לסחר חוץ תל אביב
מספר סניף: 794
כתבות: המסגר 40 1 67131 תל אביב
טלפון: 03-7146600
פקס:03-7146651

בנק הפועלים האגף לניירות ערך ונכסים פיננסיים תל אביב
מספר סניף: 795
כתבות:  יהודה הלוי 62 65227 תל אביב
טלפון: 03-5675522
פקס:03-5674862

בנק הפועלים ניירות ערך-תפעול תל אביב
מספר סניף: 797
כתבות: יהודה הלוי 62 65227 תל אביב
טלפון: 03-5675792
פקס:03-5676318

בנק הפועלים הנהלה ראשית תל אביב
מספר סניף: 799
כתבות: שד' רוטשילד 50, ת"ד 27 66883 תל אביב
טלפון: 03-5673333
פקס:03-5677028

בנק הפועלים מגדל לוינשטיין תל אביב
מספר סניף: 159
כתבות: דרך מנחם בגין 23 מנחם בגין (קומת כניסה),מגדל לוינשטיין 66183 תל אביב
טלפון: 03-5674377
פקס: 03-5674399