הוט פניות הציבור

HOT -בקשות ניתוק. 077-7078230
HOT – מחלקת פניות הציבור. 077-7078282