המפקח על פניות הציבור

כתובת: רח' צ'אלח א-דין 29 ירושלים

כתובת למשלוח דואר: רח' צ'אלח א-דין 29 ירושלים 91490

טלפון: 02-6466321

פקס: 02-6467085

דואר אלקטרוני: Pniyot.Tzibur@justice.gov.il