זמני כניסת שבת בערד

זמני כניסת שבת בערד , יציאת שבת בערד