חברת חשמל סניפים

רשימת משרדי קבלת קהל של חברת חשמל הרשימה מחולקת למחוזות. טלפון מוקד חברת החשמל מכל טלפון 103 מרשת אורנ'ג *103

מחוז צפון:

מחוז חיפה:

מחוז ירושלים:

מחוז דרום:  

מחוז דן: