כלל שירות לקוחות ביטוח רכב

מוקד אינטרנט
טלפון: 03-9420440 \ 5454* \ 077-6383200
שעות פעילות
ימי א' – ה':
18:00 – 08:00

מוקד חירום
טלפון: 5454* \03-9420440
שעות פעילות
24 שעות ביממה

מוקד כלל וסע
טלפון: 077-6385555 \ 077-6385500
שעות פעילות
ימי א' – ה':
16:00 – 08:00
יום ו':
12:00 – 08:00

מוקד דיווח תאונות רכב רכוש
טלפון: 03-9535743 \ 6261* \ 077-6385500
שעות פעילות
24 שעות ביממה

מוקד צדי ג'
טלפון: 03-9420420 \ 03-6387528
שעות פעילות
ימי א' – ה':
17:00 – 08:00

מוקד רכב ומבנה
טלפון: 03-9420440 \ 5454* \ 077-6383128
שעות פתיחה
ימי א' – ה':
20:00 – 08:00
יום ו':
13:00 – 08:00